Mainingi med det hier

Jo, hvat ier mainingi med til skrive hier? Det kann mann frage si. Ann skreivar inte mikit, og ner hed bleir so bleir hed mest um vedrit og hvaim vil lese det? So hed ier nukk mest fýr ann sialvr. Og iag sum endau har so mikit pa gang og so mange intressar, men ner det kumbr til det at iag slar fingrar í datorn so ier det sum alt stennar av.

So í dag har det vart riktugt gutt vedur. Sóli har skeinet og verme har výr hatt. Ha!

Advertisements